First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 330
Name: Institute of Nuclear Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague
Email: ,
WWW: http://unm.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224 965 813
Fax: +420 224 965 979
Address: Salmovská 3, Praha 2, 120 00
Head (of department): prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc.
Secretariat: Dominika Prošková

Filter:

Assigned contacts

<<  1  2  3  4  >>

Novotná Markéta +420 22496 5785
+420 725 985 926
Píchová Renata +420 224965813
Prošková Dominika +420 224965813
Průšová Hana +420 22496 2594
Ptáčník Václav +420 22496 5700
Ptáčník Václav +420 224965952
+420 224965791
Řeháková Karolína +420 22496 5700
Sakmár Michal
Skibová Daniela +420 224965784
Šámal Martin +420 224965814
+420 224965813
Šebestová Libuše
Šedivý Ondřej
Šimonová Ladislava +420 22496 5700
Šimonovský Josef +420 22496 5700
+420 22496 5959
Štablová Lenka
Švarcpiková Eva
Trnka Jiří +420 224965969
+420 224965969
Turková Jaromíra +420 22496 5785
Vitoušová Kateřina +420 22496 5813
Vlček Petr +420 224965813

<<  1  2  3  4  >>