First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 790
Name: Department of Obstetrics and Gynaecology of the 1st Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (VFN)
Email:
WWW: http://gynpo.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224912964
+420 224967425
Fax: +420 224922545
Address: Apolinářská 18, Praha
Head (of department): prof. MUDr. David Cibula, CSc.
Secretariat: Jana Urbanová

Assigned contacts

1  2  3  >>

Adamcová Karolína +420 224967425
Borčinová Martina +420 224967432
Boudová Barbora
Břešťák Miroslav +420 224967273
Calda Pavel +420 224967473
+420 224967273
Cibula David +420 224967205
Černý Andrej +420 224967425
Dostálek Lukáš +420 224967448
Drahovzalová Marcela +420 224967451
Fanta Michael +420 224967427
+420 224967424
Fischerová Daniela +420 224967451
Frühauf Filip +420 224967451
Germanová Anna +420 224967425
Hlinecká Kristýna +420 224967425
Horáková Vladimíra +420 224967012
+420 224967445
Hrušková Hana +420 224967516
Jašová Irena
Jechová Eva +420 224967303
Jirsová Simona
Kocián Roman +420 224967451

1  2  3  >>