First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 451
Name: Department of Oncology of the 1st Faculty of Medicine and Thomayer University Hospital (FTN)
WWW: http://www.ftn.cz/pacientum-a-verejnosti/oddeleni-a-kliniky/onkologicka-klinika-1lf-uk/
Phone: +420 261083492
Address: Praha, Vídeňská 800
Head (of department): doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Secretariat: Lucie Kratochvílová

Assigned contacts

Boublíková Ludmila +420 261083890
Büchler Tomáš +420 261082531
Donátová Zuzana +420 261083747
Dvořák Josef +420 261083530
Kratochvílová Lucie +420 261083492
Lohynská Radka +420 261083890
Richter Igor
Vydra Jan +420 261084002
Žitňanská Lucie +420 261083514