First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 120
Name: Institute of Histology and Embryology of the 1st Faculty of Medicine
Email:
WWW: http://uhiem.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224968125
Fax: +420 224919899
Address: Albertov 4, Praha
Head (of department): doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.
Secretariat: Ivana Bucková

Assigned contacts

1  2  >>

Blažkeová Marcela +420 224968115
+420 224968115
Boučková Eliška +420 224968136
Bucková Ivana +420 224968125
Fenclová Tereza
Hermanová Adriana +420 224968128
Hovořáková Mária +420 224968128
Jirkovská Marie +420 224968124
Klobušovská Ema +420 224968125
Koppová Ivana
Kosová Lucie +420 224968115
Kučera Tomáš +420 224968130
Lantová Lucie +420 224968125
Nováková Jiřina +420 224968117
Pavlíková Zuzana
Pierzynová Aneta +420 224968129
Řezníček Jiří +420 224968132
Smorodinova Natalia +420 224968125
Steklíková Klára
Šrajerová Jana +420 224968126
Šrámek Jaromír +420 224968118

1  2  >>