First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 330
Name: Institute of Nuclear Medicine of the 1st Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (VFN)
Email: ,
WWW: http://unm.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224965813
Fax: +420 224965979
Address: Salmovská 3, Praha
Head (of department): MUDr. David Zogala, Ph.D.
Secretariat: Blanka Šafaříková

Assigned contacts

1  2  >>

Černá Linda +420 224965813
Červenák Jaroslav +420 224965813
Dvořák Petr +420 224965792
+420 224965791
Hrachová Kateřina +420 224965781
Chroustová Daniela +420 224965973
Janke Richard +420 224965813
Jiskrová Hana +420 224965943
+420 224965791
Knotková Valérie +420 224965943
+420 224965791
Kománková Lucie
Lebeda Ondřej +420 224965812
+420 224965812
Maříková Irena +420 224965813
Mecková Zuzana +420 224965784
+420 224965791
Mlčochová Marie +420 224965813
+420 224965781
Ptáčník Václav +420 224965952
+420 224965791
Sakmár Michal +420 224969693
Skibová Daniela +420 224965784
Šafaříková Blanka +420 224965813
Šámal Martin +420 224965814
+420 224965813
Trnka Jiří +420 224965969
+420 224965969
Vlček Petr +420 224965813

1  2  >>