First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 330
Name: Institute of Nuclear Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague
Email: ,
WWW: http://unm.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224 965 813
Fax: +420 224 965 979
Address: Salmovská 3, Praha 2, 120 00
Head (of department): prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc.
Secretariat: Dominika Prošková

Filter:

Assigned contacts

1  2  >>

Černá Linda +420 224965813
Černý Bohuslav +420 241062728
+420 224965969
Červenák Jaroslav +420 224965813
Dvořák Petr +420 224965792
+420 224965791
Fikrle Antonín +420 224965813
+420 224965701
Hrachová Kateřina +420 224965781
Chroustová Daniela +420 224965973
Janke Richard +420 224965813
Jirkovský Josef +420 224965811
+420 224965811
Jiskrová Hana +420 224965943
+420 224965791
Knotková Valérie +420 224965943
+420 224965791
Kománková Lucie
Lebeda Ondřej +420 224965812
+420 224965812
Malec Bohumil +420 224965813
Maříková Irena +420 224965813
Mecková Zuzana +420 224965784
+420 224965791
Mlčochová Marie +420 224965813
+420 224965781
Píchová Renata +420 224965813
Prošková Dominika +420 224965813
Ptáčník Václav +420 224965952
+420 224965791

1  2  >>