First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 530
Name: 3rd Department of Medicine – Department of Endocrinology and Metabolism of the 1st Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (VFN)
Email:
WWW: http://int3.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224962922
Fax: +420 224919780
Address: U Nemocnice 1, Praha
Head (of department): prof. MUDr. Michal Kršek, DrSc., MBA
Secretariat: Ing. Marie Mentlíková, Ing. Michael Boháček, Dr., Eva Kubáková

Assigned contacts

1  2  3  4  5  >>

Altschmiedová Tereza
Anderlová Kateřina +420 224966450
+420 224966455
Boháček Michael +420 224962900
Brutvan Tomáš
Burdová Lucie
Burýšková Salajová Kristína
Češka Richard +420 224962946
Do Quoc Dat +420 2249622921
Dubský Michal
Flekač Milan +420 224966727
+420 224966728
Foglarová Tereza +420 224962922
Groschaft Jindřich +420 224962830
Hána Václav
Hána Václav +420 224962997
Hásková Aneta
Hejkalová Tereza +420 224962912
Holaj Robert +420 224963509
+420 224962945
Horová Eva
Hořínek Aleš +420 224968155
Hubáček Jaroslav

1  2  3  4  5  >>