First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 150
Name: Institute of Physiology of the 1st Faculty of Medicine
Email:
WWW: http://fyziologie.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224968430
+420 224968432
Fax: +420 224918816
Address: Albertov 5, Praha
Head (of department): prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA
Secretariat: Jana Míšková

Assigned contacts

1  2  3  >>

Borges Sobrinho Dorini Joao Batista
Bortelová Jana +420 224968427
+420 224968427
Burianová Anna +420 224968411
+420 224968411
Daičová Andrea
Ehrlichová Alena +420 224968417
+420 224968417
Fialová Elena
Hála Pavel
Hladík Dominik
Hrachovina Matěj +420 224968444
Hrachovina Vladimír +420 224968406
Chrbolková Tereza
Jandová Kateřina +420 224968481
+420 224968481
Janišová Kateřina +420 224968433
+420 224968433
Jelínková Zdeňka +420 224968432
+420 224968432
Jiřičková Adriana +420 224968481
Kašparovská Dagmar +420 224968432
+420 224922567
+420 224968432
Kittnar Otomar +420 224968483
Kološová Barbora
Kozler Petr +420 224968411
Krupičková Petra

1  2  3  >>