First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 410
Name: Institute of Medical Biochemistry and Laboratory Diagnostics of the 1st Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (VFN)
Email:
WWW: http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224964281
Fax: +420 224964280
Address: Praha, U Nemocnice 2
Head (of department): prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Secretariat: Miroslava Beranová, Anna Dezortová

Assigned contacts

1  2  3  4  >>

Bartáková Marcela +420 224964204
Benáková Hana +420 224962840
Beranová Miroslava +420 224962841
Bradna Pavel +420 224966802
Buchal Richard +420 224964269
Capková Nikola
Čierna Martina +420 224964589
Dezortová Anna +420 224964281
Dvořák Aleš
Fialová Lenka +420 224964282
Haehnelová Jitka +420 224964277
Haluzík Martin +420 224962908
Hrubá Petra
Hrubišová Květoslava +420 224964588
Hudcová Dita +420 224964204
Jirsa Milan +420 261362773
Jonák Jiří +420 224964270
Kadlecová Libuše +420 224964266
Kalousová Marta +420 224964204
+420 224964212
Karafiátová Hojková Jitka +420 224964386

1  2  3  4  >>