First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 901
Name: Technical-Operational Department of the 1st Faculty of Medicine
WWW: https://www.lf1.cuni.cz/dekanat-technicko-provozni-oddeleni
Phone: +420 224964352
Address: Praha, Kateřinská 32
Head of Department: Ing. Petr Bečvář

Assigned contacts

Bečvář Petr +420 725048478
+420 224964352
Bernard Zdeněk +420 224964311
+420 721614233
Bouška Pavel +420 224964177
Ehrenbergerová Eva +420 224968572
+420 602632359
Hýřová Ludmila +420 725184602
+420 224964120
+420 224965883
Kapusta Pavel +420 224968651
Knapová Petra +420 224964231
Kunca Vladimír +420 224968590
+420 602187794
Pavlová Jana +420 224964233
Trojan Pavel +420 607604175
+420 224964235
+420 224922728
Tuček Jiří +420 224968116
+420 773794129
Valena Miloslav +420 224964177
Zděnovec Michal +420 607831871
+420 224965793
Zieglerová Božena +420 224964232
+420 224964232