First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 911
Name: Press and PR Office
WWW: https://www.lf1.cuni.cz/oddeleni-pro-vnejsi--vztahy-kontakt
Phone: +420 224964640
Address: Praha, Kateřinská 32
Head of Department: Petra Klusáková, DiS.

Assigned contacts

Bražinová Olga +420 224964432
Jarmarová Anna +420 224964337
Klusáková Petra +420 224964406
Mádlová Adéla +420 224964620
Malý Lukáš +420 224964406
Sýkorová Markéta +420 224964640
Šerá Čuteková Michaela +420 224963286