First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 917
Name: Department for Further Education of Medical Doctors of the 1st Faculty of Medicine
Email:
WWW: https://www.lf1.cuni.cz/dekanat-oddeleni-specializacniho-a-celozivotniho-vzdelavani
Phone: +420 224964571
Address: Praha, Kateřinská 32
Head of Department: PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D.

Assigned contacts

Čábelková Alžběta +420 224964354
Krejčíková Jana +420 224964305
Průchová Petra +420 224964422
Silná Hana +420 224964128
Stříbná Radka +420 224964304
Svobodová Eva +420 732146799
+420 224964571
+420 732146799
Šplíchalová Eva +420 224964239