First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 902
Name: Oddělení výpočetní techniky/Centrum podpory multimediálních forem výuky 1. lékařské fakulty
WWW: https://www.lf1.cuni.cz/dekanat-oddeleni-vypocetni-techniky
Phone: +420 224964100
Fax: +420 224917226
Address: Kateřinska 32, Praha
Head of Department: RNDr. Čestmír Štuka, MBA, Ph.D.
Secretariat: Lucie Novotná

Assigned contacts

Bureš Josef +420 224964405
Džupinková Zuzana +420 224964397
Horák Vladimír +420 224491235
Hubal Petr +420 224964103
+420 224964316
Kejha Lukáš +420 224964416
Martiňák Josef +420 703978236
Mezuliáníková Hana +420 224964303
Nikl Tomáš +420 224964162
Novotná Lucie +420 224964100
Patočka Roman +420 224964122
Pavlíček Martin +420 224964101
Pešek Ivan +420 224964101
Smutek Daniel +420 224962958
+420 224962958
Štuka Čestmír +420 224964102
Tesař Jindřich +420 224965900
Tesařová Jana +420 224964236
Vávra Radek +420 224964316
Zíka Jiří +420 224964102