First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 431
Name: Department of Surgery of the 1st Faculty of Medicine and Thomayer University Hospital (FTN)
Email:
WWW: http://ftnchir.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 261081111
+420 261082632
Fax: +420 261082620
Address: Vídeňská 800, Praha
Head (of department): doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.
Secretariat: Dagmar Bašová

Assigned contacts

Bašová Dagmar +420 261082632
Burdová Martina +420 261082632
Hoferka Petr +420 261082641
+420 261082632
Kašpar Tomáš +420 261082632
Kostlivý Karel +420 261082632
Levý Miroslav +420 261082632
Lipská Ludmila +420 261083720
+420 261082632
Makajevová Veronika +420 261082632
Martinů Věra +420 261082632
Mráček Marek +420 261082632
Ninger Vladimír +420 261082632
Pethö Roman +420 261082632
Sojka Ladislav +420 261082632
Strnad Robin +420 261082632
Šimša Jaromír +420 261082624
+420 261082632
Trubač Miroslav +420 261083761
+420 261082632
Veškrňa Karel +420 261082632
Vidim Tomáš +420 261082632
Vrbenský Lukáš +420 261082632