First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 750
Name: Department of Ophthalmology of the 1st Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (VFN)
Email:
WWW: http://ocni.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224962329
+420 224963030
Fax: +420 224962631
Address: U Nemocnice 2, Praha
Head (of department): prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA
Secretariat: Renáta Jelínková

Assigned contacts

1  2  >>

Brichová Michaela +420 224962350
+420 224963446
Bydžovský Jan +420 224963030
Diblík Pavel +420 224963004
+420 224962344
Dubská Zora +420 224962985
+420 224962982
Dušek Otakar +420 224962344
Dvořák Jan +420 224962953
+420 224962937
Fichtl Marek
Heissigerová Jarmila +420 224963446
+420 224962329
+420 224963030
Hladíková Zuzana +420 224962936
Huňa Lukáš +420 224963030
Jelínková Renáta +420 224963030
Kaincová Ivana +420 224963011
+420 224962344
Kalvodová Bohdana +420 224963030
+420 224962329
+420 224962987
Klímová Aneta +420 224962350
+420 224963446
Korbasová Marta +420 224963011
+420 224962346
Kousal Bohdan
Kováčová Magdalena +420 224962937
+420 224962936
Kuthan Pavel +420 224962968
+420 224963011
+420 224962344
Michaličková Marcela +420 224962328
+420 224962346
+420 224962348
Růžičková Eva +420 224963006
+420 224962981

1  2  >>