First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 110
Name: Institute of Anatomy of the 1st Faculty of Medicine
Email:
WWW: http://anat.lf1.cuni.cz/internet.htm
Phone: +420 224965780
Fax: +420 224965770
Address: U Nemocnice 3, Praha
Head (of department): doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.
Secretariat: Mgr. Zuzana Vačkářová

Assigned contacts

1  2  3  4  5  >>

Bandúrová Veronika +420 224965872
Bátěk Šimon +420 224965751
Bergová Tereza
Bílková Lenka +420 224965780
Borys Ruslan
Čerenkova Petra
Červený Květoslav +420 224965780
Česal Karel +420 224965708
Drobná Krejčí Eliška +420 224965765
Druga Rastislav +420 224965823
Filouš Pavel +420 224965817
Fojtík Petr
Freislebenová Pavlína +420 224965780
Fribert Matyáš
Gregorovičová Martina
Havlíčková Barbora +420 224965780
Helekal Ivan +420 224965775
Helíšek Vítězslav
Hrma Jakub
Hromádka Rastislav +420 224433980
+420 224433935
+420 224965778

1  2  3  4  5  >>