First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 610
Name: Department of Psychiatry of the 1st Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (VFN)
Email:
WWW: http://psychiatrie.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224965344
+420 224965345
Fax: +420 224923077
Address: Praha, Ke Karlovu 11
Head (of department): doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Secretariat: Štěpán David, Mgr. Olga Bušková

Filter:

Assigned contacts

1  2  3  4  >>

Albrecht Jakub +420 224965357
Anders Martin +420 224965007
Bob Petr +420 224965314
Buday Jozef +420 224965357
Bušková Olga +420 224965245
Daneš Luděk +420 224965249
David Štěpán +420 224965345
Domluvilová Daniela +420 224965358
Doubek Pavel +420 224965220
Duksová Iva +420 224965350
Dvořáček Boris +420 224965359
Farářová Adéla
Fenclová Eliška +420 224965345
Fiala Luděk +420 224965251
+420 224965345
Fiala Ondřej +420 224965345
Fišar Zdeněk +420 224965313
Fišarová Zuzana +420 224965339
Gláslová Kateřina +420 224965345
Gricová Jana
Hanuš Zdeněk +420 224965411

1  2  3  4  >>