First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 610
Name: Department of Psychiatry of the 1st Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (VFN)
Email:
WWW: http://psychiatrie.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224965344
+420 224965345
Fax: +420 224923077
Address: Ke Karlovu 11, Praha
Head (of department): doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Secretariat: Štěpán David

Assigned contacts

1  2  3  >>

Anders Martin +420 224965344
+420 224965345
Bob Petr +420 224965314
Buday Jozef +420 224965357
David Štěpán +420 224965345
De Oliveira Salazar Rosângela +420 224965066
Demjanenko Milan +420 224965333
Domluvilová Daniela +420 224965358
Dostálová Veronika +420 224965378
Doubek Pavel +420 224965220
Dvořáček Boris +420 224965359
Farářová Adéla
Fiala Ondřej +420 224965345
Fišar Zdeněk +420 224965313
Fišarová Zuzana +420 224965339
Gricová Jana
Hanuš Zdeněk +420 224965411
Harsa Pavel +420 224965370
Holanová Petra +420 224965358
+420 224965341
Janečková Eva +420 224969203
Jasová Denisa +420 224965314
+420 224965314

1  2  3  >>