First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 906
Name: Personnel Department of the 1st Faculty of Medicine
WWW: https://www.lf1.cuni.cz/dekanat-personalni-oddeleni
Phone: +420 224964254
Address: Praha 2, Kateřinská 32
Head of Department: Ing. Petra Bernardová

Assigned contacts

Bernardová Petra +420 224964254
Doktorová Irena +420 224964423
Dulová Tereza +420 224964619
Halamová Hana +420 224964126
Chmelařová Helena +420 224964616
Janovská Eva +420 224964256
Mrázová Jitka +420 224964257
Němcová Dagmar +420 224964306
Seidlová Andrea +420 224964159
Sekula Jan +420 224964289
Sekulová Iva +420 224964341
Vilímková Hana +420 224964253