First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 850
Name: Department of Infectious and Tropical Diseases of the 1st Faculty of Medicine and Bulovka Hospital (FNB)
Email:
WWW: http://infekce.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 266082472
+420 266082717
Fax: +420 266082717
Address: Budínova 2, Praha
Head (of department): doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.
Secretariat: PhDr. Božena Zachovalová

Assigned contacts

Aster Viktor +420 266082701
Fleischhans Lukáš +420 266082703
Jedličková Dora +420 266082711
Jilich David +420 266082706
Lhoťan Jakub +420 266082715
Richterová Lenka +420 2660086042
Rozsypal Hanuš +420 266082472
Veselý Dan
Zachovalová Božena +420 266082717