First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 540
Name: 4th Department of Medicine Department of Gastroenterology and Hepatology of the 1st Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (VFN)
Email:
WWW: http://int4.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224962506
Fax: +420 224923524
Address: U Nemocnice 2, Praha
Head (of department): prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.
Secretariat: Ilona Bublová, Ing. Markéta Stará

Assigned contacts

1  2  3  >>

Bajer Lukáš
Brandejsová Anna +420 224962506
Brůha Radan +420 224962489
+420 224962533
+420 224962580
Bublová Ilona +420 224963346
Čapková Radka +420 224962869
Dolejší Mojmír +420 224966382
Dostál Šimon +420 224962489
Drastich Pavel +420 224962506
Dražná Eva +420 224962485
+420 224966448
Dvořák Karel +420 224962506
Dvořák Miloš +420 224966682
Eichlerová Stanislava +420 224962481
Farkačová Jana
Fliegelová Marcela +420 224963317
Floriánková Marcela +420 224962506
Goričan Karel +420 224962520
+420 224962504
Grusová Gabriela +420 224962491
Hainer Radvan +420 224962489
Hlušička Jiří
Hrabák Pavel +420 224962489

1  2  3  >>