First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 220
Name: Institute for History of Medicine and Foreign Languages, First Faculty of Medicine, Charles University
Email: ,
WWW: http://udl.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224 963 449 (Jazyky)
+420 224 965 621 (Dějiny)
Address: Ústav cizích jazyků (Foreign Languages): Karlovo náměstí 40, 128 00 Praha 2, Dějiny lékařství (History of Medicine): U Nemocnice 4, 121 08 Praha 2
Head (of department): doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Secretariat: Gabriela Vrtišková Švarcová

Assigned contacts

1  2  >>

Alušík Tomáš +420 224965622
Beran Aleš +420 224965623
Bílková Jana +420 224963457
Blažková Sršňová Šárka +420 224962071
Cita Stanislav +420 224963457
Černý Karel +420 224965621
Divišová Bohdana +420 224965624
Flieglová Anna +420 224965625
Fodor Anna +420 224962457
Hřibal Jan +420 224965623
Kendall Harold Kane Zachary +420 224963457
Klouda Jiří
Kubištová Jiřina +420 224963457
Mášová Hana +420 224963457
Naňková Michaela +420 224963404
Popel Štěpán +420 224963457
Smrčka Václav +420 266083227
+420 224965622
Svobodný Petr +420 224491475
+420 224965621
Tomíček David +420 224965623
Vrtišková Švarcová Gabriela +420 224963449

1  2  >>