First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 720
Name: Department of Urology of the 1st Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (VFN)
Email:
WWW: http://www.urologicka-klinika.cz/
Phone: +420 224967050
+420 224967847
+420 224967848
Fax: +420 224967102
Address: Praha, Ke Karlovu 6
Head (of department): prof. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D.
Secretariat: Lucie Palečková

Filter:

Assigned contacts

1  2  >>

Bernard Otto +420 224967863
Čapoun Otakar +420 224967870
Čechtická Marie +420 224967838
Dítě Zdeněk +420 224967856
Drlík Marcel +420 224967856
Dvořáček Jan +420 224967842
Fiala Vojtěch +420 224967873
Hanuš Tomáš +420 224967848
+420 224967888
Hradec Tomáš +420 224967864
Jandejsek Jan +420 224967848
Kaplan Ondřej +420 224967848
Kočárek Jiří +420 973203331
Kočvara Radim +420 224967846
Mareš Otakar +420 224967050
Novák Jan +420 224967857
Novák Květoslav +420 224967852
Palečková Lucie +420 224967848
Pavlík Ivan +420 224967850
Pešl Michal +420 224967870
Petřík Aleš +420 387875201

1  2  >>