First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 560
Name: Department of Occupational Medicine of the 1st Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (VFN)
Email:
WWW: http://nempov.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224964530
+420 224964630
Address: Praha, Na Bojišti 1
Head (of department): prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
Secretariat: Adéla Kříčková, Tereza Klusáčková

Filter:

Assigned contacts

1  2  >>

Černá Lenka +420 22496 4540
Datlová Zdeňka
Fenclová Zdenka +420 224964526
Fifernová Jitka
Humhalová Mária
Kadeřábková Ilona
Kadeřábková Ilona +420 22496 4512
Klepiš Petr
Klepiš Petr +420 224964517
Klusáčková Pavlína +420 224964538
+420 224964514
Klusáčková Pavlína +420 22496 4538
Klusáčková Tereza +420 224964537
Klusáčková Tereza +420 22496 4537
Kmošková Jana +420 22496 6711
Kotíková Kateřina +420 224964151
+420 224964534
Lešovský Jiří +420 224964155
Lešovský Jiří +420 22496 4517
+420 22496 4536
Lipšová Vladimíra +420 224964155
Lischková Lucie +420 224964155
Luběna Jan +420 22496 4151

1  2  >>