First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 190
Name: Institute of Pharmacology of the 1st Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (VFN)
Email:
WWW: http://farm.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224968104
Fax: +420 224968104
Address: Praha, Albertov 4
Head (of department): prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
Secretariat: Lenka Lišková

Assigned contacts

1  2  >>

Bartošová Olga +420 224968030
Bobek Daniel +420 224968163
Čermáková Juránová Barbora +420 224968104
Černá Karolína +420 224968140
+420 224968140
Černý Dalibor +420 224968103
Ďuricová Dana +420 224968104
Dvořáčková Eliška +420 224968104
Farghali Hassan +420 224968106
Fekete Juraj +420 224968140
Hartinger Jan +420 224964135
Hodis Jiří +420 224968106
Horák Pavel +420 224963439
+420 224968104
Hronová Karolína +420 224968113
+420 224968140
Kameníková Ludmila +420 224968158
+420 224968145
Královičová Jana +420 224968035
Kutinová Canová Nikolina +420 224968108
Lišková Lenka +420 224968104
+420 224968104
Michaličková Danica +420 224968028
Mysliveček Marek +420 224962696
Öztürk Hatice Kübra +420 224968159

1  2  >>