First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 510
Name: 1st Department of Medicine – Department of Hematology of the 1st Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (VFN)
Email:
WWW: http://int1.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224962527
Fax: +420 224963556
Address: Praha, U Nemocnice 2
Head (of department): prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Secretariat: Iva Buršová, Aneta Zumrová

Filter:

Assigned contacts

1  2  >>

Benešová Kateřina +420 224962549
Berková Adéla +420 224962431
+420 224962431
Buršová Iva +420 224962527
Cmunt Eduard +420 224966210
Dajčárová Jela
Dlouhá Lucie
Dušková Daniela +420 225374271
+420 224962755
Haber Jan +420 224962683
Jonášová Anna +420 224966209
Karban Josef +420 224966325
+420 224963364
Klener Pavel +420 224963555
Konířová Eva +420 224963230
Kořen Jan +420 224962541
Kovaříková Petra +420 224965864
Kunt Vonková Barbara
Kvasnička Jan +420 224966414
+420 224966413
Lochovská Kateřina +420 224962526
+420 224962300
Michalová Kyra +420 224962399
Molinský Jan +420 224965863
Otáhal Pavel +420 224962347

1  2  >>