First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 641
Name: Department of Rheumatology of the 1st Faculty of Medicine and Rheumatology Institute (RÚ)
Email:
WWW: http://www.revma.cz/
Phone: +420 234075210
+420 234075244
+420 234075249
Fax: +420 224914451
Address: Na Slupi 4, Praha
Head (of department): prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Secretariat: Daniela Nedvědová

Assigned contacts

1  2  >>

Andrés Cerezo Lucie +420 234075323
Balajková Veronika +420 234075241
Bečvář Radim +420 234075101
Bubová Kristýna +420 234075355
Ciferská Hana +420 234075410
Filková Mária +420 234075355
Forejtová Šárka +420 234075102
Gatterová Jindřiška +420 234075200
Hasíková Lenka +420 234075355
Hořínková Jana +420 234075355
Hušáková Markéta +420 234075355
Klein Martin +420 234075350
Kryštůfková Olga +420 234075102
Mann Heřman +420 234075427
Moravcová Radka +420 234075229
Nedvědová Daniela +420 234075281
Olejárová Marta +420 234075107
Oreská Sabína +420 234075336
Pavelka Karel +420 234075244
Růžičková Olga +420 234075338

1  2  >>