First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 434
Name: Department of Surgery of the 1st Faculty of Medicine and Bulovka Hospital (FNB)
Email:
WWW: http://chirbul.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 266082172
+420 266082430
Address: Budínova 2, Praha
Head (of department): doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc.
Secretariat: Mgr. Pavla Zahradníková

Assigned contacts

Antoš František +420 266082176
+420 266082429
+420 266082161
Bartoška Petr +420 266082176
+420 266082166
Brabcová Vendulka
Ditl Pavel +420 266082288
Doležal Jan
Erbenová Aneta
Fanta Jan +420 266082430
+420 266082161
Fröhlich Filip +420 266082172
Fulík Jan +420 266082163
Horák Pavel +420 266082170
Jágrová Klára
Marx Josef +420 266082166
Singer Dušan +420 266082740
+420 266082169
Šlauf Petr +420 266082169
Varga Jozef +420 266082288
Vobořil René +420 266082482
+420 266082161
Zahradníková Pavla +420 266082176
+420 266082161