First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 862
Name: Department of Ophthalmology of the 1st Faculty of Medicine and Military University Hospital Prague (ÚVN)
Email:
WWW: http://www.uvn.cz/CS/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=76
Phone: +420 973203191
Fax: +420 224314098
Address: U Vojenské nemocnice 1200, Praha
Head (of department): doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D.
Secretariat: Bc. Veronika Hájková, DiS.

Assigned contacts

Dohnalová Pavla +420 381231673
Ernest Jan +420 973203191
Hájková Veronika +420 973203191
Hladíková Kateřina +420 973203199
Hubáčková Jitka
Madunický Jaroslav +420 973208492
Němcová Iveta +420 973203199
Němec Pavel +420 973203191
Nováček Ladislav Viktor +420 973203191
+420 973212504
Pašta Jiří +420 973203191
Rejmont Leoš +420 973203191
Sičáková Silvia +420 973203191
Šín Martin
Tesař Jan +420 973203191
Výborný Petr +420 973203191
+420 973203189
Ženíšková Renata +420 973203191