First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 690
Name: 2nd Deparment of Surgery – Department of Cardiovascular Surgery of the 1st Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (VFN)
Email:
WWW: http://www.kardiochirurgie-vfn.cz/
Phone: +420 224962709
Fax: +420 224922695
Address: Praha, U Nemocnice 2
Head (of department): prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
Secretariat: Otakara Rybáčková

Filter:

Assigned contacts

1  2  >>

Grus Tomáš +420 224969484
Hlubocký Jaroslav +420 224969486
Hrubý Jan +420 224969484
Jurášková Lenka +420 224969406
Klika Tomáš +420 224969480
Lainková Radka +420 224969483
Lindner Jaroslav +420 224969401
+420 224962700
Lukáč Peter +420 224969484
Mitáš Petr +420 224969487
Mlejnský František +420 224969452
Netuka Ivan +420 224969400
+420 737820800
Nižnanský Matúš +420 224969481
Plocová Kateřina Magdaléna +420 224969483
Prskavec Tomáš +420 224969481
Rybáčková Otakara +420 224969400
+420 224962709
Salmay Myroslav +420 224969481
Skalský Ivo +420 224969400
Svobodová Alžběta +420 224969487
Špaček Miroslav +420 224969487
Špunda Rudolf +420 224969402

1  2  >>