First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 860
Name: Department of Neurosurgery and Neurooncology First Faculty of Medicine Charles University and Military University Hospital Prague
Email:
WWW: http://www.uvn.cz/neurosurg
Phone: +420 973202963
Address: Praha, U Vojenské nemocnice 1200
Head (of department): prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
Secretariat: Petra Zajíčková

Assigned contacts

Belšan Tomáš +420 973203370
Beneš Vladimír +420 973202963
+420 973202950
Bernardová Lenka +420 973202966
Bradáč Ondřej +420 973202949
Häckel Martin +420 973202931
Hrbáč Tomáš +420 597375402
Charvát František +420 973203395
Chytka Tomáš +420 257272917
Kaiser Radek +420 973202932
Kramář Filip +420 973202952
Májovský Martin +420 973202935
Masopust Václav +420 973202961
Mohapl Milan +420 973202952
Nedvěd Vladimír +420 973202958
Netuka David +420 973202968
Ostrý Svatopluk +420 387875801
Plas Jaroslav +420 973202959
Říha Michal +420 973203150
Vaněk Petr +420 973202945
Zajíčková Petra +420 973202963