First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 630
Name: Department of Oncology of the 1st Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (VFN)
Email:
WWW: http://onkologie.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224917830
+420 224962219
Fax: +420 224921716
Address: Praha, U Nemocnice 2
Head (of department): prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Secretariat: Mgr. Jana Hůlová

Filter:

Assigned contacts

1  2  >>

Argalácsová Soňa +420 266084311
Bielčiková Zuzana +420 224962219
Hloušek Stanislav +420 224962252
Hůlová Jana +420 224962219
Janků Filip +420 224962219
Jirsová Kateřina +420 224962219
Křížová Ľudmila +420 224962219
Kubíková Kamila +420 224962219
Langer Daniel
Matějů Martin +420 224962219
Miškovičová Michaela +420 224962219
Odrážka Karel +420 446016436
+420 224962219
Petruželka Luboš +420 224962219
Sedláčková Eva +420 224962498
Šmakal Martin +420 224962219
Špaček Jan +420 224962219
Štenglová Netíková Irena +420 224964145
+420 224964135
Tesařová Petra +420 224966750
+420 224966765
Valchář Josef +420 224962219
Vočka Michal +420 224962219

1  2  >>