First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 351
Name: Institute of Immunology and Microbiology of the 1st Faculty of Medicine and General University Hospital In Prague (VFN)
Email:
WWW: http://uim.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224966264
+420 224968472
Address: Praha, Studničkova 7
Head (of department): prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Secretariat: Ing. Blanka Tahtahová, Eva Jačková

Filter:

Assigned contacts

1  2  3  4  >>

Adámková Václava +420 224967622
Bernardová Nicol +420 224968456
Bobek Jan +420 224968592
Čechová Dana +420 224966779
+420 224968510
+420 224968509
Čermáková Renáta +420 224967630
Černý Viktor +420 224968509
Čihák Matouš +420 224968591
Doubková Zdeňka +420 224967726
+420 224967725
+420 224967724
Drnková Barbora +420 224968447
Fialová Věra +420 224968509
+420 224968509
Fučíková Terezie +420 224962219
+420 224968506
Galušková Soňa +420 224968460
Golshani Maryam +420 224968509
Gorniaková Dominika +420 224968460
Hammerbauerová Iva +420 224968465
Hintnausová Helena +420 224967725
Holada Karel +420 224968503
Horváthová Lenka +420 224968465
Hrdý Jiří +420 224968509
+420 224968473
Hudáková Alena +420 224968447

1  2  3  4  >>