First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

Contacts

First Faculty of Medicine Charles University
Katerinská 32
CZ-121 08 Prague 2
Czech Republic

advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 351
Name: Institute of Immunology and Microbiology, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague
Email:
WWW: http://uim.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224 968 472
+420 224 966 264
Fax: +420 224 968 496
+420 224 966 264
Address: Studničkova 7, Praha 2, 128 00
Head (of department): prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Secretariat: Eva Jačková, Ing. Blanka Tahtahová

Filter:

Assigned contacts

1  2  3  >>

Adámková Václava +420 224967622
Bačkovská Hanusová Zdeňka +420 224968460
Bedrníková Jitka +420 224968472
Bernardová Nicol +420 224968589
Bobek Jan +420 224968592
Čechová Dana +420 224966779
+420 224968510
+420 224968509
Čermáková Renáta +420 224967630
Černý Viktor +420 224968509
Čihák Matouš +420 224968591
Doubková Zdeňka +420 224967726
+420 224967725
+420 224967724
Drnková Barbora +420 224968447
Ebrová Jana +420 224966590
Fialová Věra +420 224968472
Fučíková Terezie +420 224962219
+420 224968506
Holada Karel +420 224968503
Hrdý Jiří +420 224968509
+420 224968473
Chanová Marta +420 224968456
Jačková Eva +420 224968472
Julák Jaroslav +420 224968466
+420 224968462
+420 224968461
Kaplanová Monika +420 224968468
+420 325873006

1  2  3  >>