First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague

We Are Here To Help You

Do you need help or information and you don’t know who to turn to?

Contact us!

Rozhodnutí děkana o přijímacím řízení 2024/2025

Rozhodnutí děkana Univerzity Karlovy, 1. lékařské fakulty o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025 

Page ranking: manage