First Faculty of Medicine, Charles University in Prague Charles University in Prague
Actual issue

Jednička BŘEZEN - DUBEN 2021

Z obsahu

  • Jednička a zahraničí
  • Senátoviny
  • Jednička ve vědě
  • téma: Jak je hodnocena
          a podporována věda na 1. LF UK
  • Hyde park
  • Klinika na Jedničku
  • Interviews Subject What Jednička means to me Jednička in science